string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"
NATUR Micro

Kratak opis

Natur Mikro je ekološki bezbedno, mikrobiološko sredstvo namenjeno za tretiranje zemljišta. Pored unosa hranjivih materija, sadrži sastojke koje su odgovorne za razlaganje žetvenih ostataka.
Tražite jedinstvenu ponudu!


Opis

Natur Micro kao zemljišni kondicioner sadrži više vrsta mikroorganizama , koji nakon žetve verlo efikasno razlažu celoluzu i lignin koji ostaju zarobljeni u ostacima stabljike i korena na parcelama.

Takođe, oni poboljšavaju strukturu zemljišta i obogaćuju zemljište hranjivim materijama, posebno azotom i kalijumom. Apsorbuju azot iz vazduha, fosfor pretvaraju u pristupačni vodorastvoljivi oblik i proizvode materije rasta veoma značajne za biljku.

Jedan od sastojaka je i gljiva Trichoderma.

Zašto je Natur Mikro koristan ....?
....za poljoprivrednika? .....za biljku? ......za zemljište?

ubrzava usvajanje hranjivih materija

povećava efikasnost sredstava za zaštitu bilja

smanjuje vezivanje i ispiranje hranjivih materija
smanjuje troškove proizvodnje smanjuje šanse za prezimljavanje patogena i širenje infekcija čime se povećava efikasnost unošenja hranjivih materija
poboljšava kvalitet zemljišta utiče na intenzivniji rast i razvoj korenovog sistema smanjenom upotrebom veštačkog đubriva sprečava se acidifikacija, a time i degradacija zemljišta

Evidentno je, da sa jedne strane ima blagotvorno dejstvo na biljku, a sa druge, obnavlja i održava plodnost zemljišta.

Način upotrebe proizvoda

Natur Mikro je tečni koncentrat koji se koristi za zemljište, u količini od 10+ 1 litara/ha-preporučena doza.

Formulacija 10+1 obuhvata 10 litara komponente sa bakterijama + 1 litar komponente sa gljivama, kao pomoćni dodatak u delovanju prve komponente.

Kako deluje?
proizvodi veliku količinu fitohormona enzimi odgovorni za truljenje žetvenih ostataka, razlažu lignin i celulozu iz korena i stabla

povećava imunitet biljaka
vezuje azot
olakšava rastvorljivost fosfora
poboljšava strukturu zemljišta

Način korišćenja Natur Micro:

Natur Mikro se može koristiti za sve kulture, kako u konvencionalnoj tako i u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  • Neposredno pre primene, obe komponente se mogu izmešati ( maksimum 24 sata pre primene).
  • Natur Micro se nanosi na zemljište razblažen sa vodom.

Primena:

Preporučeni rastvor sa bakterijama i gljivama se nanosi na površinu zemljišta uz pomoć standardnih poljoprivrednih traktorskih prskalica ili posebno specijalizovanim uređajem, proizvedenim za tu namenu, Natur Džet uređajem.

Poljoprivredna prskalica Natur Džet- uređaj
Po 1 hektaru površine potrebno je 10+1 litar Natur Mikro preparata Po 1 hektaru površine potrebno je 10+1 litar Natur Mikro preparata
Rastvoriti u najmanje 200 litara vode Rastvoriti u 40-60 litara vode
U što kraćem vremenskom intervalu smešu uneti u zemljište

Preporučeni uslovi za primenu:

  • Za prskanje se opredeliti u mirno vreme bez vetra, 10-20 ˚C temperatura vazduha, i u manje sunčani deo dana.
  • Poželjno je rastvor nanositi na vlažnije zemljište. Što je pre moguće a i u roku do 24 sata zaorati.
  • Najpogodnije je koristiti na zemljišta čiji je pH u opsegu 5,5-7,0

Za povećanje kiselosti zemljišta količina Natur Mikro preparata može da se poveća za 1-2 litara.

Rok trajanja:

U originalnom pakovanju, 6 meseci.
Čuvati u hladnom, suvom, pokrivenom prostoru do 5 ˚C

Za dodatne informacije i pitanja obratite se našem konsultantu!