string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"
NATUR Plasma

Kratak opis

Obogaćen koncentrat sa živim algama, koji obezbeđuje harmoničan rast i razvoj biljaka zahvaljujući svim neophodnim makro, mezo i mikroelementima.
Tražite jedinstvenu ponudu!


Opis

Poseban sastav ovog preparata i njegovo blagotvorno dejstvo na biljke se stvara u toku prirodnog procesa proizvodnje u kome učesvuju vazduh, svetlost i žive alge. U rastvoru, čiji sastav određuju žive alge, nalaze se sve hranjive materije neophodne za uravnotežen rast i razvoj useva: makro, mezo, mikroelementi (N, P, K, Mg, S, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co, Na, C), vitamini, esencijalne i neesencijalne aminokiseline i biljni stimulatori rasta (auksin, citokinin).

Hranjive materije u ovom rastvoru obezbeđuju optimalan odnos pristupačnih hranjivih materija koji su neophodni svim biljkama u toku vegetacije. Zahvaljujući tome Natur Plasma se može koristiti za sve kulture.

Natur Plasma MONO dodaci

U toku vegetacije gajenih kultura ključnu ulogu imaju tačno određene hranjive materije. Zbog toga mi preporučujemo Natur Plasma MONO dodatak. MONO dodatak sadrži povećanu konličinu jednu od granjivih materija. Natur Plasma sadrži sledeće MONO dodatke: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, B, Zn, Mn, Cu, Fe, K, Ca, S, N, P, K.

Natur Plasma preporučujemo u koncenraciji 1-3%. U slučaju podizanja zasada višegodišnjih kultura ili rasađivanja povrća , koren sadnice ili rasada , takođe možete potopiti u pomenuti rastvor. Natur Plasma se može koristiti samostalno, ali mi preporučujemo, u ime NATUR Consulting d.o.o , da se koristi kao sastavni deo Natur tehnologije. Za konkretnije informacije i pitanja možete se obratiti našem konsultantu!

Primena:

Pre upotrebe sadržaj u ambalaži potrebno je promućkati! Može se koristiti prskanjem , zalivanjem, kao i navodnjavanjem kap po kap. Naš predlog je da se za tretman odlučite u manjem sunčaniom delu dana.

Očekivani rezultati upotrebom Natur Plasme:
  • Tretmanom u ranoj vegetativnoj fazi, stiču se preduslovi za energičniji i intenzivniji rast i razvoj kako korenovog sistema, tako i nadzemne mase biljaka.
  • Povećava se otpornost tretiranih biljaka na biljne bolesti i štetočine.
  • Biljke su tolerantnije na sušu, duže ostaju zelene. Kao rezultat toga, neometano se nastavlja proces fotosinteze.
  • Utiče na povećavanje kvaliteta proizvoda.
  • Omogućava visok i stabilan prinos useva..
  • Naročito kod voća i povrća, visok uticaj ima na hranjivu vrednost useva. Deluje pozitivno na ukus, miris, boju i oblik plodova voća i povrća.

Karenca: 0 dana

Mere bezbednosti: Prilikom rukovanja preparatom pridržavati se osnovnih mera predostrožnosti propisanih zakonom.

Skladištenje: Skladištenje: Na suvom , zasenčenom mestu, na temperaturi do 16 0C- 12 meseci