string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"

Grašak, mahunarke

Natur tehnologija prihrane

Grašak, mahunarke

TRETMAN ZEMLJIŠTA:

Uslovi za primenu:
 • a Sadržaj pH zemljišta između 6-7.5, organske materije min. 1,5%!
 • U slučaju manje količine organske materije, pre tretmana umešati 35-40 kg/ha azotnog mineralnog đubriva (8-10 kg aktivne materije)
 • Mirno vreme bez vetra, poželjno vlažno zemljište, temperatura u intervalu 5-25 OC
preporučeno vreme primene zemljišni preparat Litar/ha Voda
(litar/ha)
1. 1-3 nedelje pre setve, prilikom obrade zemljišta Natur Micro 10 l bakterija
+
1 l gljiva
200-400

Komponenta sa gljivama +1 se isporučuje kao dodatak bakterijskoj komponenti od 10 litara. Pre primene obe komponente potrebno je sjediniti, odnosno primeniti 11 litara Natur Mikro sredstva.

Metod primene:
 • razblaženim rastvorom Natur Mikra i vode isprskati željenu površinu
 • zatim obraditi gornji sloj zemljišta
 • primenite azotno đubrivo i herbicid
Krajem letnjeg perioda i za veće površine preporučujemo primenu koncentrovanije verzije.
Za prvu fazu odn. za aplikaciju-inkorporaciju koristite uređaj Natur Džet. Ukoliko tehnologija omogućava, primenom Maršal pumpe, unutar tehnologije preporučujemo i setvu u jednom prohodu.

PREDLOG ZA FOLIJARNU PRIHRANU:

Uslovii za primenu:
 • pogodno vreme za prskanje ( temperatura ispod 25 0C, tiho vreme bez vetra)
 • u letnjem periodu predlažemo prskanje prepodne ili predveče
 • Prilikom mešanja sa pesticidima , Natur Plazmu dodati poslednju u rastvor, neposredno pre primene!
predloženo vreme primene Folijarno đubrivo Litar/ha

Voda

(litar/ha)

1. U fazi 20-30 cm visine biljaka Natur Plasma 5 300
2. U fazi razvoja cvetnih pupoljaka Natur Plasma 5 300
3. Nakon cvetanja 2 tretmana Natur Plasma 5 300
Metod primene:
 • Prskalica ne zahteva posebna podešavanja.
 • Vremenski razmak između dva tretmana je najmanje 10-14 dana.
Napomena:

Pesticidi nemaju efekat na folijarno đubrivo. Kod mešanja sa pesticidima, folijarno đubrivo ne gubi dejstvo.

Informišite se kod našeg konsultanta!