string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"

Jabuka

Natur tehnologija prihrane

Jabuka

TRETMAN ZEMLJIŠTA:

Uslovi za primenu:
  • Sadržaj pH zemljišta između 6-7.5, min. organske materije. 1,5%!
  • Ukoliko je sadržaj humusa manji od preporučenog, povećati sadržaj organske materije u zemljištu ( stajnjakom, zelenišnim đubrivom, kompostom, tresetom i sl.)
  • Mirno vreme bez vetra, poželjno vlažno zemljište, temperatura u intervalu 5-25 OC ( u letnjem periodu ujutru, prepodne ili predveče)
preporučeno vreme primene zemljišni preparat litar/ha voda
litar/ha
1. Prilikom obrade kod zasnivanja zasada Natur Micro 10 l bakterija
+
1 l gljiva
200-400

Komponenta sa gljivama +1 se isporučuje kao dodatak bakterijskoj komponenti od 10 litara. Pre primene obe komponente potrebno je sjediniti, odnosno primeniti 11 litara Natur Mikro sredstva.

Pre upotrebe na peskovitom zemljištu kontaktirajte našeg konsultatnta!
Za efikasniju i ekonomičniju aplikaciju koristite Natur Džet uređaj.
Metod primene:
  • razblaženim rastvorom Natur Mikra i vode isprskati željenu površinu
  • zatim obraditi gornji sloj zemljišta
  • primenite azotno đubrivo i herbicid
Za prvu fazu odn. za aplikaciju-inkorporaciju koristite uređaj Natur Džet.

PREDLOG ZA FOLIJARNU PRIHRANU:

Uslovi za primenu::
  • pogodno vreme za prskanje ( temperatura ispod 25 0C, tiho vreme bez vetra)
  • u letnjem periodu predlažemo prskanje u prepodnevnim časovima ili u predvečerje
predloženo vreme primene Folijarno đubrivo Litar/ha voda
litar/ha
1. Pred kraj cvetanja rodnih grana Natur Plasma 5-10 500-1000
2. Tokom intenzivnog rasta izdanaka Natur Plasma 5-10 500-1000
3. U vreme aktivnog rasta ploda 2 tretmana Natur Plasma

5-10

500-1000
4.

Pojava obojenosti , do sazrevanja

Natur Plasma 5-10 500-1000
5.

Nakon berbe, povećava tolerantnost na smrzavanje

Natur Plasma 5-10 500-1000
Metod primene::
  • Prskalica ne zahteva posebna podešavanja. Preporučujemo da se koristi sa pesticidima u jednom prohodu, pri čemu se Natur Plazma dodaje kao poslednja komponenta.
  • Razmak između dva tretmana je najmanje 10-14 dana.

Napomena::

Pesticidi nemaju dejstvo na folijarno đubrivo. Kod mešanja sa pesticidima, ne umanjuje se dejstvo folijarnog đubriva.

Informišite se kod našeg konsultanta!