string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"

Krompir

Natur tehnologija prihrane

Krompir

TRETMAN ZEMLJIŠTA:

Uslovi za primenu:
 • Sadržaj pH zemljišta između 6-7.5, min. organske materije 1,5%!
 • U slučaju manje količine organske materije, pre tretmana umešati 35-40 kg/ha azotnog mineralnog đubriva (8-10 kg aktivne materije)
 • Mirno vreme bez vetra, poželjno je vlažno zemljište, temperatura u intervalu 5-25 OC

preporučeno vreme primene zemljišni preparat Litar/ha Voda
(litar/ha)
1. 1-3 nedelje pre sadnje, prilikom obrade zemljišta Natur Micro 10 l bakterija
+
1 l gljiva
250-300

Komponenta sa gljivama +1 se isporučuje kao dodatak bakterijskoj komponenti od 10 litara. Pre primene obe komponente treba izmešati , odnosno primeniti 11 litara Natur Mikro sredstva

Metod primene:
 • razblaženim rastvorom Natur Mikra i vode isprskati željenu površinu
 • zatim obradite površinski sloj zemljišta
 • primenite azotno đubrivo i herbicid
Krajem letnjieg perioda i za veće površine preporučujemo primenu koncentrovane verzije.
Za prvu fazu odn. za aplikaciju-inkorporaciju koristite uređaj Natur Džet. ukoliko tehnologija omogućava, primenom Maršal pumpe, takođe se može preporučiti i sejanje u jednom prohodu.

PREDLOG ZA FOLIJARNU PRIHRANU:

Uslovi za primenu::
 • pogodno vreme za prskanje ( temperatura ispod 25 0C, tiho vreme bez vetra)
 • u toku letnjih vrućina predlažemo prskanje prepodne ili predveče
 • Prilikom mešanja sa pesticidima , Natur Plazmu dodati poslednju u rastvor, neposredno pre primene!
predloženo vreme primene Folijarno đubrivo Litar/ha

Voda

(litar/ha)

1. U fazi 20-30 cm visine biljaka Natur Plasma

5

300
2. U fazi razvoja cvetnih pupoljaka Natur Plasma

5

300
3. Faza formiranja krtola 2 tretmana Natur Plasma

5

300
Metod primene:
 • Prskalica ne zahteva posebna podešavanja.
 • Vremenski razmak između dva tretmana je najmanje 10-14 dana.
Napomena::

Pesticidi nemaju uticaj na folijarno đubrivo. Prilikom mešanja sa pesticidima, folijarno đubrivo ne gubi dejstvo.

Informišite se kod našeg konsultanta!