string(39) "Prirodna ishrana za zemljište I biljku"

Soja

Natur tehnologija prihrane

Soja

TRETMAN ZEMLJIŠTA:

Uslovi za primenu:
 • Sadržaj pH zemljišta između 6-7.5, organske materije min. 1,5%!
 • U slučaju manje količine organske materije, pre tretmana umešati 35-40 kg/ha azotnog mineralnog đubriva (8-10 kg aktivne materije)
 • Mirno vreme bez vetra, poželjno vlažno zemljište, temperatura u intervalu 5-25 OC
preporučeno vreme primene zemljišni preparat Litar/ha Voda
(litar/ha)
1. Zaoravanje žetvenih ostataka preduseva Natur Micro 10 l bakterija
+
1 l gljiva
250-300
2. 1-3 nedelje pred setvu, prilikom obrade zemljišta Natur Micro 10 l bakterija
+
1 l gljiva
250-300

Komponenta sa gljivama +1 se isporučuje kao dodatak bakterijskoj komponenti od 10 litara. Pre primene obe komponentepotrebno je sjediniti, odnosno primeniti 11 litara Natur Mikro sredstva.

Metod primene:

 • razblaženim rastvorom Natur Mikra i vode isprskati željenu površinu
 • zatim obradite gornji sloj zemljišta
 • primenite azotno đubrivo i herbicid

Za prvu fazu odn. za aplikaciju-inkorporaciju koristite uređaj Natur Džet

PREDLOG ZA FOLIJARNU PRIHRANU:

Uslovi za primenu:
 • pogodno vreme za prskanje ( temperatura ispod 25 0C, tiho vreme bez vetra)
 • u letnjem periodu predlažemo prskanje prepodne ili predveče
 • Prilikom mešanja sa pesticidima , đubrivo (Natur Plazma) dodati poslednju u rastvor, neposredno pre primene!
predloženo vreme primene Folijarno đubrivo Litar/ha

Voda

(litar/ha)

1. Početak grananja, sa tretmanom zaštite od korova Natur Plasma 6 250-400
2. Početak cvetanja Natur Plasma 6 250-400
Natur Plazma intenzivira rast korena i nadzemne mase biljaka. Poboljšanim razvojem biljaka stiče se preduslov za povećanje količine prinosa .
Metod primene:
 • Prskalica ne zahteva posebna podešavanja.
 • Vremenski razmak između dva tretmana je najmanje 10-14 dana.
Napomena:

Pesticidi nemaju uticaj na folijarno đubrivo. Prilikom mešanja sa pesticidima, folijarno đubrivo ne gubi dejstvo.

Informišite se kod našeg konsultanta!